Каталог

Підшипники маркуются відповідно до ДЕСТ (ГОСТ) 3189-89 і умовного позначення заводу-виробника. Маркування наноситься на будь-які поверхні підшипника, при цьому не задіюються тільки поверхні коливання. Нанесення маркування можливе будь-яким зручним способом, головне щоб воно не викликало корозії. Інформація, котра закладена у ДЕСТ (ГОСТ) 3189-89 відноситься до кулькових та роликових підшипників.

Маркування підшипників складається із основного (7 знаків) та додаткового позначення. При розшифруванні умовного позначення читання відбувається справа наліво. При утворенні позначення, основне - знаходиться у центрі, а зліва і справа – додаткове. З основного позначення можнв дізнатися: тип підшипника, конструктивне виконання, розміри (діаметр та ширину), клас точності, наявність сепаратора.
 
Основне позначення підшипників
Z-1
Z-2
Z-3
Z-4
Z-5
Z-6
Z-7

 Серія ширин

Конструктивное виконання

Тип підшипників

нуль "0"

Серія діаметрів

Діаметр отвору

Варіант-1: d<10, крім d=0.6; d=1.5; d=2.5

 

Z-1
Z-2
Z-3
Z-4
Z-5
Z-6
Z-7

Серія ширин

Конструктивне виконання

Тип підшипників

Серія діаметрів

Діаметр отвору

Варіант-2: d>10, крім d=22; 28; 32; 500 і більше

 

 

Діаметр отвору Z-7 - діаметр отвору у міліметрах, якщо діаметр менше за 10 мм зазначается останньою цифрою у основному позначенні. В такому випадку Z-6 - цу серія діаметрів, а замість Z-5 буде стояти нуль. Решта буде мати вигляд, як вказано вище. У випадку якщо діаметр не являється цілим числом, наприклад (0,6 – то діаметр позначається через дріб (/0,6)). У деяких випадках можливий варіант округлення до цілого числа. У випадку якщо діаметр лежить в діапазоні від 10 до 495 мм позначення захоплює обидві цифри  Z-6 і Z-7. Якщо діаметр, кратний п'яти, позначається часткою від ділення значення цього діаметра на п'ять. Коли диіапазон діаметрів лежить в межах від 10 до 17 мм, позначення має наступний вигляд: 10 мм – 00; 12 мм – 01; 15 мм – 02; 17 мм – 03, перша цифра - діаметр, друга - позначениня.

Діаметри котрі лежать у діапазоні від 10 до 17 мм, і не потрапляють у перечислений список, до них підбираються позначення по приближенному з приведених діаметрів. У позначенні таких підшипників на місці Z-5 стоїть цифра 9. Якщо   d = 22; 28; 32; 500 мм і більше, при позначенні приймають вигля дробу. У підшипниках при d > 500 мм внутрінній діаметр позначають рівним номінальному діаметру. Діаметри отвору, виражені дробовим числом або числом, не кратним цифрі п'ять, позначення приближають до цілого числа, утвореного при ділені діаметра на п'ять. У позначенні в таких підшипниках на місці Z-5 стоїть цифра 9.

 Серія діаметрів У поєднанні серій діаметрів підшипника та ширини (висоти) визначається розмірна серія підшипника, відносно неї можна визначити габарити підшипника. ДЕСТ (ГОСТ) 3478 визначає серії діаметрів підшипників: 0.8.9.1.7.2.3.4.5. серія ширини (висоти) – 7.8.9.0.1.2.3.4.5.6. Серії написані у порядку зростання зовнішнього діаметру з однаковим діаметром отвору, ширина теж вказана у порядку зростання.  Можливий варіант нестандартних підшипників (ширина або внутрішній діаметр), у такому випадку вони відносяться до невизначеної серії і згідно варіанту 1 - Z-6 дорівнює 6 або 7; а у варіанті 2 - на місці Z-3 буде 7 або 8. У таких підшипниках відсутня Z-1 (серія ширин).
Тип підшипників

Нумерація типів прийнята від 0 до 9 у такій послідовності:

  Позначення Тип Приклад

Кульковий 0 радіальний 7000144
  1 радіальний/сферичний 111320
  6 радіально-упорний 66410
  8 упорний або упорно-радіальний 8180

Роликовий 2 радіальний з короткими циліндричними роликами 1032964
  3 радіальний/сферичний 31137764
  4 голчастий з довгими циліндричними роликами 444705
  5 радіальныий з витими роликами 5217
  7 конічний 7234
  9 упорний або упорно-радіальний 9039352
Позначення конструктивного виконання Z2 та Z3 позначають конструктивне виконання підшипника. Конструктивне виконання для кожного типу підшипника позначається від 00 до 99. ДЕСТ (ГОСТ) 3395 містить інформацію по конструктивному виконанню. Якщо у позначенні серії ширини, конструктивного виконання та типу стоять нулі з лівого боку від значущої цифри, то їх не враховують. У такому випадку умовне позначенне підшипника може складатися з 2-ох, 3-ох або 4-ох цифр.
Додаткове позначення Ставиться з лівого боку від основного. За допомогою додаткового позначення можна дізнатися інформацію про клас точності, групу радіального зазору, категорію, момент тертя підшипників. Розділення основного та додаткового позначення здійснюється за допомогою тире.
З правого боку додатковго маркування, проставлені літери - відмінні ознаки підшипників
Відмінні ознаки Приклад Позначення

Сепаратор з безолов'яної бронзи 66412Б1 Б
Сепаратор зі сталі 1000921Г Г
Сепаратор з латуні 5-2308Л Л
Нержавіюча сталь
205Ю Ю
Кільця, тіла коливання із цементованої сталі 776701Х Х
Деталі з теплостійкої сталі 306ГР  Р
Деталі з материалів - кераміка, скло   Я
Закритий тип, із мастилом  180502KC17 С
Спеціальні вимоги шуму  366412ЕШ1 Ш
Сепаратор з пластичних матеріалів 32205Е Е
Сепаратор з алюмінієвого сплаву  2208Д Д
Зміна внутрішньої конструкції

32410М

А • М • К
Кільця, тіла коливання - модифікована жаростійка сталь 113622Н Н